DK Korektury
úvod     dotazník     ceník     kontakt    
Provádíme

kontrolu českého pravopisu a stylové čistoty elektronických i tištěných textových dokumentů, typografické korektury. Na požádání Vám k jednotlivým gramatickým i stylistickým úpravám připojíme komentáře a vysvětlivky. Zpracovaný text Vám zašleme emailem či dobírkou. V případě, že Vaše soubory přesahují velikost 5 MB, používejte pro přenos výhodnější služby serverů Úschovna.cz, Bluetone Depo, nebo zahraniční Yousendit.com.

Veškeré dokumenty považujeme za důvěrné.

Korektury provádíme v neomezeném rozsahu (s obsahem v souladu se zákony ČR).

Standardní dodací lhůta je 40 normostran za den. Jedna normostrana je 2 500 znaků včetně mezer. V případě gramatické i stylistické opravy je dodací lhůta 30 normostran za den.

Dále nabízíme: digitalizaci textů, tvorbu formulářů a zpracování databází.

Nezabýváme se překladatelskou službou.