Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Sdružení přátel folkloru v Brně

JAVORNÍČEK / dětský folklorní soubor

.<> Dětský folklórní soubor Javorníček Brno byl založen v roce 1958. Už o osm let dříve začala skupina nadšenců jezdit po jižním Valašsku a různými způsoby sbírat lidový materiál. Hned od začátku se objevovalo hodně materiálu pro děti, a protože ho přibývalo, rozhodla se parta pod vedením pana Josefa Čápa založit odnož „velkého souboru“. Tak vznikla Vlaječka, která se později přejmenovala na Javorníček. Soubor své folklórní bohatství udržoval, rozšiřoval (přidalo se část Brněnska a Horácka), vedoucí ho začali učit malé děti a od té doby se jej zatím s neutuchajícím zájmem daří předávat dál. Javorníček se velmi brzy vyhoupl do popředí folklórní scény v naší republice, a to zejména díky organizačním schopnostem nadšeného vedení, kterému včele stála vždy manželská dvojice Majka a Pepa Čápovi. Soubor díky svému zaměření vycestoval několikrát za hranice země i v době omezených možností, ale hlavní cestovatelské období začalo hned na začátku devadesátých let. Samozřejmostí se staly festivaly a pozvání do evropských zemí, ty procestoval soubor částečně již před rokem 1989 a pokračoval v tom i po něm. Jelikož Evropa je již dnešnímu člověku malá, začaly se objevovat brzy nabídky ze zámoří. Soubor tak tančil na východním pobřeží USA, v Japonsku, letos se chystá do Mexika a připravuje se zájezd do Číny. Jak se zkracují vzdálenosti, stále větší část světa má chuť poznat lidové tradice evropských zemí a v podání dětí je to vždy o to upřímnější. Vrcholem celého roku je vždycky letní tábor v Žirovnici. Stanovou základnu si tehdy pořídil soubor za přispění Sdružení rodičů a přátel a Pionýrské organizace. Vedoucí a instruktory si vždy Javorníček zajišťuje ze svých řad, takže téměř rodinné zacházení je a bylo vždy zajištěno. Letos se bude tábor konat již po pětatřicáté. O volný čas se jinak soubor stará i během jarních prázdnin a několikrát ročně i během víkendů na pravidelných soustředěních a výletech. Současný Javorníček se neubrání moderním vlivům a trendům. Nadále absolvujeme během roku několik desítek různých vystoupení, přijímáme účinkování i na ryze nefolklórních akcích. Soubor má čtyři taneční kategorie, taneční přípravku, klub a nově pro velký zájem otevřel minipřípravku pro děti od čtyř let. Nácviky jsou v odpoledních hodinách v pondělí, úterý a čtvrtek již tradičně a historicky v Centru volného času v Lužánkách. V současné době má soubor přes 200 přihlášených aktivních členů, nábor je prováděn bez konkurzu vždy první pondělí v září. Spolupráce s Lidovou školou umění na Vranovské ulici zajišťuje trvalý přísun hudebníků tvořící cimbálovou muziku. Muzikanti jsou nedílnou součástí kolektivu, dnes hrají celkem tři muziky různého věku.

javornicek

Kontakt

Vedoucí: Marie Čápová
Telefon: +420 723 171 458
E-mail: javornicek@quick.cz
Požadavky na vystoupení: Ladislav Plánka
Telefon: +420 732 234 234
E-mail: lplanka@seznam.cz
Místo působení: CVČ Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno
Kontaktní adresa: Pavlovská 26, 623 00 Brno
Bližší informace: http://www.javornicek.cz/

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek